membership

Khóa học Nghiệp vụ nhân sự cơ bản

Nguyễn Thanh Xuân

(0 Đánh giá)
2.000.000đ
499.000đ
membership

Xây dựng lương 3P và KPI cho doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Xuân

(0 Đánh giá)
1.000.000đ
499.000đ
membership

Khóa học Chuyên viên tiền lương phúc lợi (C&B)

Nguyễn Thanh Xuân

(0 Đánh giá)
1.000.000đ
399.000đ
membership

Khóa học nhân sự tổng hợp Chuyên nghiệp

Nguyễn Thanh Xuân

(0 Đánh giá)
1.500.000đ
799.000đ
membership

Khóa học trưởng phòng hành chính nhân sự chuyên nghiệp

Nguyễn Thanh Xuân

(0 Đánh giá)
3.000.000đ
1.499.000đ